Práce s objekty modelování


 

 

 

 

 

 

Každý model se skládá z různých objektů, mezi kterými jsou napnuté vazby, které dále popisují charakter vztahu. Objektem rozumíme jakoukoliv entitu organizace, která je zachycena v repository modelovacího nástroje (např. proces, subproces, činnost, organizační prvek, pracovní pozice, dokument, SW aplikace, role, produkt apod.).

 

Vytvoření nového objektu v modelu

 

Změna názvu objektu

 

Smazání objektu

Vyberte objekt, nebo skupinu objektů, které chcete smazat a stiskněte klávesu DEL. Pokud nemá mazaný objekt žádné hierarchické úrovně, zobrazí SW ARPO po kliknutí pravého tlačítka myši na objekt možnost smazání objektu z kontextové nabídky:

 

Důležité:

 

Výběr objektů

Výběr objektů lze v SW ARPO provést 4 různými způsoby:

 

1. Výběr oblasti obsahující požadované objekty:

2. Výběr požadovaných objektů s pomocí levého tlačitka myši:

 

3. Použití funkcí z hlavní nabídky

 1. Vybere všechny objekty a vazby modelu (Ctrl+A).
 2. Vybere všechny vazby modelu (Ctrl+R).
 3. Invertuje výběr (Ctrl+I).

 

4. Schránka Windows

 

Přesouvání objektů

1. Přesouvání instancí objektů myší

2. Přesouvání instancí objektů pomocí klávesnice

 

Kopírování a vkládání objektů

Vložení volného místa mezi objekty

 1. Vloží v horizontální ose od pozice kurzoru (případně vybraného objektu) volné místo - klávesová zkratka Shift+H.
 2. Vloží ve vertikální ose od pozice kurzoru (případně vybraného objektu) volné místo - klávesová zkratka Shift+V.

 

Volné místo v horizontální ose modelu:

 

Volné místo ve vertikální ose modelu:

Postup vkládání volného místa v modelu lze bez omezení opakovat.

 

Navigace mezi objekty prostřednictvím klávesy Tab

 

Zarovnání a rozmístění objektů

K zarovnání objektů modelování se v SW ARPO používá sada následující ikon:

 1. Zarovnat objekty doleva.
 2. Zarovnat objekty na střed.
 3. Zarovnat doprava.
 4. Zarovnat nahoru.
 5. Zarovnat doprostřed.
 6. Zarovnat dolů.
 7. Rozdělit vodorovně.
 8. Rozdělit svisle.
 9. Rozmístit vodorovně (s rovnoměrnými rozestupy mezi objekty).
 10. Rozmístit svisle (s rovnoměrnými rozestupy mezi objekty).

Horizontální zarovnání objektů:

 

Vertikální zarovnání objektů:

 

Rozmístění objektů:

 

Pozn.: Velikost rozestupu nastavíte v menu "Edit -> Auto-positioning -> Distance size " (téma Automatická distribuce objektů , Konfigurace funkce pro automatickou distribuci objektů).

 

Funkce - Zpět a Opakovat

 

Měřítko zobrazení modelu

 1. Roletka měřítka zobrazení od 25% do 500% s krokováním +/-25%.
 2. Zmenší měřítko zobrazení o -25% (funkční klávesa F6).
 3. Nastaví zpět výchozí úroveň zobrazení na 75% (funkční klávesa F7).
 4. Zvětší měřítko zobrazení o +25% (funkční klávesa F8).

Tip: Ctrl+kolečko myši - zvětšuje / zmenšuje měřítko zobrazení modelu s krokováním +/- 25%.