Diagram alokace procesu - SIPOC


Diagram alokace procesu - SIPOC - účel modelu

 

Ukázka diagramu alokace procesu SIPOC - vrcholový proces M05 Interní audit

 

SW ARPO automaticky vytvoří (na základě napnutých vazeb) v HTML exportu základní popisnou tabulku procesu M05 Interní audit:

 

Interpretace vrcholového SIPOC diagramu v kontextu tabulky základních popisných atributů:

 

Ukázka diagramu alokace procesu SIPOC - pohled na subproces

Základní popisná tabulka je vygenerována také k jednotlivým subprocesům:

 

Interpretace SIPOC diagramu subprocesu: