Reorganizování repository

Reorganizování repository - mazání objektů bez výskytu

Při každém vytvoření nového objektu v procesním modelu vzniká v repository záznam o objektu a jeho instancích v modelech. Využíváním tohoto systému lze libovolně přidávat / mazat výskyty objektu v celém procesním modelu. Po smazání objektu v modelu zůstane záznam v repository- objekt bez výskytu a je to logické, neboť aplikace nerozpozná, zda jste chtěli tento objekt navždy smazat, nebo pouze odstranit objekt v rámci instance jednoho modelu.

Zjednodušeně by se tento jev dal přirovnat k fragmentaci pevného disku, na který ukládáte a mažete své soubory. Po smazaných souborech zůstávají fragmenty a disk je stále pomalejší. V případě repository pak klesá pozvolna výkon a například vyhledávání objektů může zabrat dost času.

 

Následující příklad vysvětluje, proč je důležité a žádoucí udržovat repository v dobré kondici bez nadbytečných objektů.

 

Postup smazání objektů bez výskytu