Automatická distribuce objektů

Automatická distribuce objektů modelování

Automatická distribuce objektů modelování představuje jednu ze zásadních funkcionalit, která podstatným způsobem zvyšuje produktivitu práce. Funkcionalita pracuje podle definovaného algoritmu, který bere v úvahu vazby mezi zdrojovými a cílovými objekty.

 

Konfigurace funkce pro automatickou distribuci objektů

 

K automatické distribuci objektů dojde buď při:

Funkci lze samozřejmě také zcela vypnout a to opakovaným kliknutím levého tlačítka myši na zatrhnutou volbu. V tomto případě je pak nutné provádět ruční úpravy v rozmístění objektů.

 

Související témata: Práce s objekty modelování a Práce s vazbami objektů.