Diagram struktury procesu - VAC

 

Diagram struktury procesu - VAC: účel modelu

 

Ukázka hodnotového řetězce klíčového procesu

Takto zmapovaná první verze reálného procesu R01 Příprava a vyhlášení veřejné soutěže generuje řadu podnětů pro prvotní vyladění struktury klíčového procesu:

O výše uvedené subprocesy bude možné v druhé verzi proces očistit. Povšimněte si, že jsme již na této úrovni identifikovali, díky dostatečné hloubce zpracování procesní mapy, potenciál optimalizace procesu. Z tohoto příkladu je také zřejmý zásadní význam dobře provedené detailní analýzy struktury procesu.

 

Ukázka struktury podpůrného procesu

Při mapování podpůrných procesů lze postupovat analogicky. Na následující ukázce je znázorněna mapa podpůrného procesu Řízení lidských zdrojů. Subprocesy S0201, S0207 a S0208 nejsou zařazeny do řetězce, neboť probíhají kontinuálně nad celou "výrobní linkou" tohoto procesu:

 

Dekompozice makroprocesu

Na následujícím obrázku je znázorněna vazba procesu na další pohledy v organizaci. I tímto způsobem lze zdokumentovat manažerský pohled na proces, ačkoliv z metodického pohledu je výhodnější použítí diagramu alokace procesu - SIPOC (téma Základní popisné atributy procesu - metoda SIPOC ) .