Diagram aktivit – EPC


Diagram aktivit – EPC- účel modelu

 

Při modelování EPC diagramů

Ukázka plavecké dráhy před spojením objektů:

Po spojení objektů byla automaticky provedena korekce velikosti plavecké dráhy:

Ani po rozsáhlých úpravách modelu EPC není třeba zarovnávat objekty ručně. SW ARPO disponuje funkcionalitami pro automatický návrh nejvhodnějšího roložení modelu (téma Výchozí šablony objektů ).

 

Ukázka diagramu aktivit - EPC