Výchozí šablony objektů

Výchozí velikost objektů

V repository jsou uloženy informace o interpretaci jednotlivých objektů. Tato systémová funkce nastaví, v závislosti na parametrech knihovny objektů, výchozí parametry (barva a velikost) všech vybraných objektů.

 

Výchozí barva objektů

SW ARPO nastaví, v závislosti na parametrech knihovny objektů, výchozí barvu všech vybraných objektů.

 

Výchozí velikost a barva objektů

Obě výše popsané varianty lze provést v jednom kroku, tzn. současně změnit velikost a barvu objektů.

 

Výchozí šablona dockpointů

Funkcionalita umožňuje automaticky zarovnat vazby na výchozí "magnetické" body objektů.

 

Nejvhodnější rozložení modelu s horizontálními nebo vertikálními plaveckými drahami

Poslední systémová funkcionalita automaticky upravuje grafickou interpretaci modelů, u kterých jsou použity horizontální nebo vertikální plavecké dráhy. Funkce pracuje v obou případech podobně, popíšeme si ji tedy na jednom modelovém příkladu:

 

Poznámka: V případě vertikálních plaveckých drah pracuje tato funkce obdobně. Na příkladu bylo vysvětleno základní využití funkcionality.