Vytvoření nového projektu

Vytvoření nového projektu v repository

Projekt představuje logickou a jedinečnou jednotku, která obsahuje strukturované informace o modelované realitě. Projekt lze založit buď z připravené šablony ARPO, případně založit strukturu ručně.

 

Založení projektu ze šablony ARPO

Při použití této volby vytvoří SW ARPO dvě základní skupiny pro modelování stávajícího stavu "AS IS" a skupinu pro definici optimalizovaných procesů budoucího stavu "TO BE".

 

Manuální založení projektu a jeho struktury

 

Doporučená struktura repository procesního modelu