Uživatelská dokumentace k SW ARPO

Vítejte v SW ARPO

ARPO Modeler je BPA nástroj s centrální repository, který je vyvíjen od roku 2006 společností KLUG Solutions. SW ARPO (Advanced Repository of Process Oriented information) umožňuje modelovat procesy organizace s využitím řady uznávaných notací, vytvářet další kontextové vazby business procesů na jejich okolí, analyzovat procesy, vytvářet sestavy analytických reportů a publikovat procesní model do nejrůznějších formátů (MS OFFICE, MS Visio, HTML).


Na úrovni filtru metody modelování podporujeme řadu obecně uznávaných notací (BPMN, VAC, EPC a eEPC), které rozšiřujeme o další vlastní perspektivy modelování. Modelovací notace ARPO, stejně jako v případě ostatních grafických notací pro kreslení vývojových diagramů či modelování procesů (BPMN 2.0, EPC, UML, ČSN ISO 5807, IDEF, …), disponuje svou sémantikou a na úrovni aplikace také vynutitelnou syntaxí.

 

All In One řešení

Následující obrázek znázorňuje modularitu modelovacího nástroje. Všechny komponenty potřebné pro efektivní práci procesního analytika jsou nedílnou součástí aplikace:

 

Začínáme...