Vytvoření zálohy projektu

Zálohování projektů

Postup vytvoření zálohy projektu

 

 

  1. Kliknutím na tlačítko se provede automatická záloha všech projektů v repository. Jednotlivé projekty jsou odlišeny názvem a časovým razítkem.
  2. Pokud chcete vytvořit zálohu pouze jednoho konkrétního projektu, vyberte z nabídky požadovaný projekt.
  3. Pokud chcete uložit zálohu projektu do jiného než výchozího adresáře, je nutné kliknutím na ikonu složky vybrat požadované umístění záložního souboru.
  4. Kliknutím na tlačítko provedete export projektu do záložního souboru *.arp.
  5. Průběh zálohování je indikován statusem barem a dále přírůstkem jednotlivých entit repository.
  6. Tlačítka mají obdobné funkce jako výše uvedený postup (kroky 3 a 4).