Výskytové kopie objektů

Jedinečnost objektu, výskytová kopie a využití systémové funkce při modelování

Každý objekt je v rámci repository jedinečný, avšak může se vyskytovat se v různých souvislostech (má vazby na více jiných objektů / procesů). Použije-li se tentýž objekt ve více modelech, jedná se vždy o instanci jedné definice objektu (např. objekt „vlastník procesu“ je obecnou rolí, která je přiřazena několika objektům typu „interní pracovník“). Tento princip umožňuje konsistentní modelování a následné vytěžování repository procesního modelu.

U některých typů objektů je automaticky sledována jedinečnost jejich názvů. U většiny objektů je toto chování žádoucí v kontextu předchozího odstavce (sledování jedinečnosti názvu objektu lze na úrovni filtru metody modelování vypnout).

 

Na následujícím příkladu je tato systémová funkce vysvětlena:

 

 

Používání výskytových kopií

Postup vložení výskytové kopie objektu:

Důležité:

 

Funkce "Smart Drop"

Tato funkcionalita doplňuje práci s výskytovými kopiemi objektů a umožňuje pružně měnit existující objekty v modelech. Funkcionality lze využít například při změnovém řízení procesu a potřebě zapracování rozsáhlých změn. V následujících bodech je popsán způsob použití Smart Drop:

 

Tímto jednoduchým postupem lze rychle a efektivně měnit objekty i u velmi rozsáhlých modelů bez nutnosti jejich mazání a opakovaného napínání vazeb.

 

Procházení instancí objektu v procesním modelu

Funkcionalita byla původně vyvinuta pouze pro rychlou navigaci mezi procesy procesního modelu s využitím objektu typu "Rozhraní procesu", následně byla rozšířena i na ostatní objekty modelování, abychom zefektivnili práci a rychlou orientaci i v rozsáhlých modelech.

 

Výskytové kopie objektů na úrovni repository

Výskytové kopie objektů mají tyto základní vlastnosti: