Vyhledávání objektů

Vyhledávání dle názvu / identifikátoru / typu objektu


  1. Search string : Zadejte hledaný řetězec, přičemž je jedno, zda bude hledaný řetězec na začátku, uprostřed nebo na konci hledaného slova. Velká a malá písmena nemají vliv na hledání řetězce, pouze diakritická znaménka.
  2. Object type : Vyberte z rozevírací nabídky hledaný typ objektu. V seznamu jsou dostupné pouze ty typy objektů, které jsou v procesním modelu použity.
  3. Object status: Vyberte z rozevírací nabídky požadovaný stav objektu. Seznam obsahuje všechny typy stavů, které lze objektům přiřadit. Definice vychází z BPMN, nicméně atribut Object Status lze přiřazovat napříč všemi typy modelů k objektům metody modelování ARPO.
  4. Scope: Při vyhledávání lze zúžit hloubku prohledávání repository (upřesnit zda má být hledáno na úrovni celého projektu, skupiny procesů, modelu a jeho hierarchické struktuře, případně pouze jednoho modelu, který je aktuálně zobrazen).
  5. Spustí vyhledávání objektu v repository.
  6. Otevře požadovaný výskyt nalezeného objektu v konkrétním modelu. Ve výsledcích vyhledávání (7) klikněte na řádek a následně na tuto ikonu. Stejné efektu dosáhnete poklepáním levým tlačítkem myši na řádek výsledku.
  7. Výsledky hledání jsou zobrazeny v tabulce s názvem objektu, názvem modelu, kde se objekt vyskytuje a typ objektu (procesní role, dokument, aplikace,...):