Uživatelské účty

Uživatelské účty

Uživatelské účty jsou v SW ARPO přiřazeny k uživatelským profilům, které definují soubor práv k používání aplikace. Také v tomto případě má smysl vytvářet další uživatelské účty především při síťovém nasazení SW ARPO.

  1. Seznam uživatelských účtů SW ARPO přiřazených k uživatelským profilům.
  2. Pokud je založeno velké množství uživatelských účtů přiřazených k uživatelským profilům, lze použít filtr profilů pro zúžení seznamu uživatelských účtů.
  3. Vytvoří nový uživatelský účet.
  4. Smaže uživatelský účet. SW ARPO neumožní smazat výchozí účet "marpo". Každé smazání uživatelského účtu musí být potvrzeno, je nevratné.
  5. Umožní provést změny vybraného uživatelského účtu.

 

Založení nového uživatelského účtu

Z dialogového okna popsaného výše klikněte na tlačítko pro založení nového uživatelského účtu.

  1. Zadejte do pole "Username" uživatelské jméno, prostřednictvím kterého se bude uživatel do SW ARPO přihlašovat.
  2. Do pole "Password" vyplňte heslo, které bude uživatel zadávat. Pokud bude zatrhnuta volba "Request change on next login", SW ARPO vynutí při prvním přihlášení změnu hesla.
  3. Zadejte celé jméno uživatele.
  4. Přiřaďte uživatelský účet k požadovanému profilu viz téma Uživatelské profily .
  5. Uložte nově vytvořený účet.