Uživatelské šablony modelů

Uživatelské šablony modelů

SW ARPO podporuje vytváření vlastních šablon modelů a jejich následné používání v rámci repository procesního modelu. Nabízí se dvojí využití této funkcionality

  1. Podstatné zvýšení produktivity modelování – při každém založení nového modelu kontroluje SW ARPO složku se šablonami, pokud je nalezen model stejného typu, je použit (objekty a vazby).
  2. Zajištění konsistentního přístupu k modelování – složku lze využít k přípravě vzorových modelů a tímto krokem „vynutit“ minimální strukturu používaných modelů (například diagram alokace procesu bude vždy obsahovat vybrané atributy), neboť podrobnost modelování není něco libovolně volitelného, musí být v těsném vztahu s obsahem procesů a úrovní podpůrné infrastruktury v podobě lidských zdrojů.

Postup vytvoření šablony

 

Ukázka vytvoření šablony diagramu alokace procesu - SIPOC z existujícího modelu