Uživatelské rozhraníUživatelské rozhraní SW ARPO

Uživatelské rozhraní SW ARPO je rozděleno do pěti základních celků (Hlavní nabídka nástroje, Průzkumník procesů, Lišta objektů modelování, Pracovní plocha modelování a Stavový řádek):  1. Hlavní nabídka nástroje ARPO - obsahuje roletky nabídek a ikony s ovládacími prvky. V této hlavní nabídce jsou k dispozici všechny základní funkcionality. Většinu příkazů lze ovládat jak prostřednictvím menu, tak klávesovými zkratkami, které jsou popsány v tématu: Klávesové zkratky .
  2. Průzkumník procesů - zobrazuje ve strukturované formě jednotlivé projekty, které jsou v databázi, hierarchické struktury podřízených modelů a disponuje funkcionalitami pro rychlou a efektivní práci s modely. Modelovací nástroj vytváří automatické vazby mezi objekty a hierarchizovanými modely (další informace jsou uvedeny v tématu Průzkumník procesů.
  3. Lišta objektů modelování - v závislosti na typu modelu a konfiguraci filtru metody modelování zobrazuje dostupné objekty. Automaticky třídí a řadí existující objekty z repository, tak aby bylo možné při modelování využívat výskytové kopie objektů (téma Výskytové kopie objektů a práce s nimi).
  4. Pracovní plocha modelování - umožňuje vlastní modelování a zobrazuje vytvořené modely procesů, organizačních struktur, systémů atd. Jednotlivé objekty jsou vzájemně logickými vazbami jako např. mezi aktivitou a procesní rolí existuje vazba typu provádí.
  5. Stavový řádek nástroje - zobrazuje systémové informace a upozornění při používání aplikace.