Uživatelské profily

Uživatelské profily

Vytváření nových, případně změny existujících uživatelských profilů má smysl provádět především při síťovém nasazení SW ARPO. U lokální instance nemá pravděpodobně valného smyslu rozlišovat jiné než výchozí uživatelské profily.

 1. Seznam výchozích uživatelských profilů SW ARPO ve struktuře Název profilu a popis.
 2. Vytvoří nový uživatelský profil.
 3. Smaže uživatelský profil. SW ARPO neumožní smazat profil Master. Každé smazání uživatelského profilu musí být potvrzeno, neboť se jedná o nevratný proces s dopadem na registrované uživatele.
 4. Umožní provést změny vybraného uživatelského profilu.

 

Vytvoření nového uživatelského profilu

 1. Hlavička profilu (Project Header):
 2. Práva nad projekty (Project Rights):
 3. Práva nad skupinami (Group Rights):
 4. Práva nad modely první úrovně (Model of First level Rights):
 5. Práva nad modely (Model Rights):
 6. Práva nad importy (Import Rights):
 7. Práva nad exporty (Export Rights):
 8. Práva nad reporty (Report Rights):
 9. Uloží nově vytvořený uživatelský profil.