Uživatelské pohledy

Uživatelské pohledy

 1. Přehled uživatelských pohledů ve výchozím stavu zobrazuje uživatelská jména, profily, zpřístupněné projekty a časové vymezení platnosti uživatelských pohledů.
 2. Filtr uživatelů - po výběru konkrétního uživatele budou zobrazeny všechny zpřístupněné projekty.
 3. Filtr uživatelských profilů - po výběru profilu budou zobrazeny všechny uživatelské účty obsažené ve vybraném profilu.
 4. Filtr přidělených práv - další filtr k upřesnění pohledu. Lze vybrat celý projekt, skupinu či model a jeho podřízené úrovně.
 5. Otevře dialog pro vytvoření nového uživatelského pohledu.
 6. Odebere vybraný uživatelský pohled.
 7. Otevře dialogové okno pro změnu parametrů vybraného uživatelského pohledu.

 

Vytvoření nového uživatelského pohledu

Klikněte na tlačítko pro vytvoření nového uživatelského pohledu:

 1. Z nabídky uživatelských účtů vyberte požadovanou položku.
 2. SW ARPO automaticky vyplní příslušný uživatelský profil.
 3. Z nabídky založených projektů v repository vyberte projekt k němuž má být vytvořen uživatelský pohled.
 4. Určete časové omezení uživatelského pohledu. Standardní hodnota je jeden rok od vytvoření. V našem příkladu se 24.4.2016 již nebude možné k vytvořenému uživatelskému profilu přihlásit.
 5. Určete rozsah uživatelského pohledu - na celý projekt, vybranou skupinu, případně konkrétní proces a jeho podřízenou strukturu.