Tisk modelu


Tisk modelu (WYSIWYG)

 1. Otevře systémové okno MS Windows pro nastavení tisku.
 2. Pokusí se zvolit nejvhodnější orientaci pro tisk modelu (na šířku / na výšku).
 3. Pokud systémové rozložení nevyhovuje, lze změnit orientaci stránky ručně.
 4. Nastaví tisk celého modelu na jednu stránku v závislosti na nastavení orientace stránky.
 5. Nastaví automaticky nejvhodnější měřítko zobrazení modelu bez změny počtu stran.
 6. Roletka obsahuje některá přednastavená měřítka zobrazení, pokud Vám hodnoty nevyhovují, zadejte do dialogového okna měřítka požadovanou hodnotu ručně.
 7. U rozsáhlejších modelů lze zvolit, zda se budou tisknout všechny stránky případně výběr stran.
 8. Zapne / vypne černobílý tisk.
 9. Odešle vybraný dokument do tiskové fronty.
 10. Vyvolá nápovědu k SW ARPO (tento soubor).
 11. Uloží nastavené parametry tisku jednoho konkrétního modelu do repository. Při dalším otevření modelu již není třeba tyto parametry měnit.
 12. Storno tisku modelu.