Otestování práv SW ARPO

Otestování práv lokální verze ARPO BPMN++ Modeler

Tímto jednoduchým testem ověříte, zda jsou práva spojená s uživatelským účtem dostatečná k modelování v SW ARPO.


Přístupová práva ARPO BPMN++ Modeleru otestujete vytvořením nového projektu z interní šablony SW ARPO v repository. Z menu "File" vyberte "Create new project (template):


Pokud proběhla instalace úspěšně a přístupová práva k instalačnímu adresáři jsou dostatečná, ARPO založí nový projekt v repository dle šablony:Pokud není struktura vytvořena kompletně...

S největší pravděpodobností nemáte práva pro čtení a zápis do instalačního adresáře C:\ARPO BPMN++\Local. Než se obrátíte na nás, požádejte IT administrátora o povýšení uživatelských práv.