Systém měření výkonnosti

Systém měření výkonnosti a definice metrik

Nejlepší organizace od strategických cílů odvozují cíle procesů a teprve od nich cíle jednotlivých procesních týmů. Strategické cíle jsou na jedné straně klíčové, na druhé straně je můžeme naplnit jen prostřednictvím procesů. Činnosti vykonávané jednotlivými pracovníky mají jen nepatrný vliv na organizaci jako celek, zato je můžeme efektivně měřit, vyhodnocovat a ovlivňovat (Šmída, 2007). Hlavní úloha systému měření výkonnosti je znázorněna na obrázku:

Strategické cíle poskytují vstup pro nastavení celého systému měření výkonnosti. Tyto cíle se dále hierarchicky rozpadají na nižší úrovně, tj. na cíle procesů a procesních týmů. Systém měření výkonnosti zajišťuje jejich plnění a ukazuje v čase, jak prostřednictvím cílů na nižších úrovních dochází k naplňování strategických cílů.

Při definici metrik bychom měli podle Hammera (Hammer, Hershman, 2013) brát v úvahu tyto aspekty: