Model strategické mapy (BSC)


Model strategické mapy (BSC)

Mezi hlavními, potažmo dílčími strategickými cíli organizace a procesním modelem je třeba vytvořit pevnou vazbu a to z mnoha důvodů (teoretický rámec je popsán v tématech Strategické řízení a Systém měření výkonnosti a definice metrik). Strategické cíle pro jednotlivé oblasti zájmu organizace je vhodné přenést do repository modelovacího nástroje, neboť definují základní rámec celého procesního modelu a určují nastavení souvisejících systémů metrik výkonnosti procesů.

 

Účel modelu

 

Charakteristické rysy specifických cílů podle Grasseové (Grasseová a kol., 2010):

 

Varianta dekompozice strategického cíle na dílčí

 

Kontextové vazby strategického cíle

 

Jedná se obrácený pohled shora dolů na strategický cíl. Tímto pohledem lze poskytnout základní informace o faktorech, které ovlivňují naplnění strategického cíle, tzn.: