Smazání projektu

Postup smazání projektu v repository

Smazání projektu je nevratné a pokud nemáte zálohu, nelze projekt žádným způsobem na straně uživatele obnovit. Z toho důvodu je do SW ARPO implementován požadavek na opakované potvrzení, než dojde k definitivnímu a nevratnému smazání projektu z repository.