Report RACI++


Report matice vztahů mezi objekty - RACI++

 1. Určuje rozsah vytvoření reportu (celý projekt, celá skupina a v ní obsažené modely, model a všechny jeho podřízené úrovně a poslední volbou je aktuálně otevřený model).
 2. Výchozím adresářem pro ukládání výsledných souborů je složka "MS Excel" v instalačním adresáři ARPO. V případě potřeby vyberte jiný adresář pro uložení výsledného reportu. Před uložením je možné také změnit přednastavený název reportu.
 3. Vyberte typ objektu, který bude zobrazen v řádcích výsledné matice (například "Aktivita"). Výběr obsahuje pouze ty objekty, které jsou v repository procesního modelu použity.
 4. V druhém poli vyberte typ objektu, který bude zobrazen ve sloupcích výsledné matice. SW ARPO v závislosti na výběru v předchozím kroku upraví nabídku dostupných objektů.
 5. Vygeneruje výsledný report, přičemž jednotlivé buňky reportu popisují typy vazeb, které jsou mezi objekty napnuty.
 6. Otevře výsledný report.
 7. Tlačítko má stejnou funkci jako (6).
 8. Tlačítko má stejnou funkci jako (5).
 9. Zavře průvodce vytvoření RACI++ reportu.

 

Příklad využití RACI++ reportu

 1. V záhlaví tabulky na pozici A1 je zobrazena kontextová informace a typu zdrojového a cílového objektu matice.
 2. Řádky obsahují názvy jednotlivých aktivit všech subprocesů M05 Interní audit.
 3. Sloupce obsahují názvy procesních rolí, které jsou v jednotlivých subprocesech použity.
 4. Průsečíky řádků a sloupců zobrazují typy vazeb, které jsou mezi objekty napnuty.