První přihlášení k lokální verzi SW ARPO

Než se přihlásíte...

Připojte USB klíč k Vašemu počítači (neplatí pro freeware verzi) a poklepejte na ikonku ARPO BPMN++ Local.


Přihlášení k ARPO BPMN++ Local

K přihlášení systémového uživatele ARPO (super user) vyplňte do přihlašovacího dialogu následující údaje:

Klepnutím na tlačítko Login se přihlásíte do aplikace ARPO BPMN++.


Změna výchozího hesla

Při vytvoření uživatelského účtu k SW ARPO může být administrátorem nastavena vynucená změna hesla při prvním přihlášení k SW ARPO.

 

V takovém případě zadejte nové heslo, jeho potvrzení (1) a klikněte na ikonu pro uložení (2). Nyní je vše připraveno pro vlastní práci v SW ARPO.

Účet marpo má neomezená práva nad celou repository, včetně administrátorských úprav notace modelování. Z tohoto důvodu doporučujeme co nejdříve změnit výchozí heslo admin na silnější. Uživatelská změna hesla je popsána v tématu: Změna hesla.


USB klíč nenalezen...

Každé přihlášení do aplikace je ověřováno vůči USB klíči. Pokud není připojen, SW ARPO vygeneruje chybovou hlášku:


V tomto případě připojte USB klíč:


Při práci v nástroji neodpojujte USB klíč z počítače. Jakákoliv databázová transakce (vytvoření nového objektu v modelu) ověřuje přítomnost USB klíče!!!