Průzkumník procesů

Průzkumník procesů má celou řadu funkcionalit...

 

Založení skupiny v repository procesního modelu

 

Založení modelu první úrovně

 

Změny názvů / atributů skupin / modelů, mazání hierarchických struktur modelů

 

Přesouvání (kopírování) modelů

Přesouvání (kopírování) modelů nalezne uplatnění například v případech, kdy na projektu pracuje tým konzultantů a je třeba jednotlivé přírůstky modelů konsolidovat do jednoho "master" projektu, dále při finalizaci agregovaných procesních skupin vrcholové procesní mapy, pokud je třeba jednotlivé modely správně zařadit.

 

Přesouvání modelu v rámci jednoho projektu:

 

Přesouvání modelů mezi projekty:

 

Ovládací tlačítka Průzkumníka procesů

Na průzkumníka procesů je také navázána sada ovládacích tlačítek, která umožňují rychlé procházení procesního modelu:

 

  1. Zobrazí / skryje průzkumníka procesů,
  2. Navigace na předchozí otevřený model,
  3. Navigace na následující model,
  4. Otevře model nejvyšší úrovně dekompozice ve zvolené složce,
  5. Otevře model o jednu úroveň dekompozice výše,
  6. Otevře model o jednu úroveň dekompozice níže.