Provazování procesních řetězců

Provazování procesních řetězců v SW ARPO

V každé organizaci probíhá nespočet různě složitých a provázaných business procesů. Mají-li procesní mapy, potažmo celý procesní model, sloužit jako klíčový prvek orgware, musí být všechny důležité informace uspořádány do přehledné, provázané a konzistentní sítě informací.

Vzájemnou interakci na úrovni struktur procesů a subprocesů vyjadřujeme prostřednictvím modelů: Vrcholová procesní mapa (1. úroveň) a Procesní diagram – VAC. Provázání je často nutné vyjádřit také na úrovni jednotlivých procesních řetězců. V SW ARPO lze využít dva metodické přístupy při vytváření interakcí mezi jednotlivými procesními řetězci EPC a eEPC:

  1. Vložením instance objektu typu Rozhraní procesu.
  2. Použitím výskytu objektu požadovaného procesu a ošetřením vzájemných rozhraní prostřednictvím řídících událostí.

 

Varianta 1 - provázání procesů prostřednictvím objektu Rozhraní procesu

 

Varianta 2 - Subproces A pokračuje ve svém workflow v subprocesu B

Tato varianta se používá v případech, kdy jeden proces poskytuje produkty (výstupy) jinému procesu (dodavatel – zákazník) a logicky v návazném procesu pokračuje. Například: Výběrové řízení na nového zaměstnance nemůže být spuštěno bez inicializace náborového procesu.

 

Varianta 3 – Subproces A ke svému pokračování potřebuje produkty / služby subprocesu B

 

V procesním modelu doporučujeme používat varianty 2 a 3, neboť tyto varianty jsou nepřijatelnější pro komplexní porozumění vzájemných vazeb mezi procesy.