Přínosy a omezení nasazení BPA

Business Process Management

Business Process Management je dnes již nezpochybnitelným nástupcem tradičních koncepcí řízení. Jde o fenomén, ze své podstaty velmi široký a dynamický, který si klade za cíl jediné - učinit podnik pružnějším, konkurenceschopnějším a jeho procesy efektivnějšími. Nejedná se jen o další z řady módních vln v manažerském instrumentáriu, ale o nutnost, která zvyšuje šance podniku na přežití.

Je zcela na místě zmínit se o přínosech a omezeních navrhovaného řešení, neboť jde o argumenty, které u vedení organizace rozhodují o případné (ne)realizaci. Otázka omezení navrhovaného řešení může být specifická dle podmínek konkrétní organizace, přesto uvádíme určitý všeobecný výčet problematických oblastí, na které narážíme.PřínosyOmezení