Přidaná hodnota SW ARPO

Účinnost a efektivnost mapování procesů


Centrální repository


Reporty


Website Publisher


ARPO Export


ARPO Import - obsluhuje import strukturovaných dat z následujících aplikací:


Stabilní a uživatelsky jednoduché řešení


Uživatelská základna tvořena více než 270 zákazníky


Modelování celého businessu, nejen procesů


Používáme MS Visio, proč bychom měli uvažovat o ARPO Software?