Práce s vazbami objektů


 

 

 

 

 

 

Topologie vazeb objektů definuje vzájemný vztah mezi objekty procesního modelu (mezi procesní rolí a aktivitou je vazba typu „provádí“). Existence vazeb mezi objekty je jednou ze základních podmínek pro pochopení modelované reality a následné vytěžování obsahu repository procesního modelu. V SW ARPO je řada vazeb napínána automaticky (např. mezi aktivitou a událostí, logickým operátorem a aktivitou) bez interakce s uživatelem.

 

Vazby mezi objekty se liší podle:

 

Vytváření vazeb mezi objekty

 1. Název zdrojového a cílového objektu.
 2. Výběr z několika vazeb, které lze mezi objektem typu procesní role a objektem typu aktivita napínat.
 3. Opakovat typ vazby  (Repeat relationship type) - při zatrhnutí této volby bude pro všechny budoucí vazby zdrojového objektu zvolen vybraný typ vazby.
 4. Kliknutím na ikonu "Uložit", případně stisknutím klávesy F2, dojde k dokončení napnutí vazby mezi objekty.

Pokud je aktivní funkce pro automatickou distribuci objektů (téma Automatická distribuce objektů), pak SW ARPO provede po vytvoření vazby zarovnání objektů dle přednastavených parametrů.

 

Výběr vazeb

 

Zalomení vazeb

 1. Vyberte vazbu u které chcete provést ruční korekci zalomení. SW ARPO zobrazí magnetický bod pro posun zalomení vazby. Klikněte a držte levé tlačítko myši.
 2. Tažením myši posuňte zalomení vazby tak, aby nepřekrývalo objekty.

 

 

Mazání vazeb mezi objekty

 

Změny vazeb mezi objekty

V SW ARPO není vždy nutné při změně vazby původní vazbu mazat a opakovaně napínat. Na následujícím obrázku je vysvětleno chování funkcionalit magnetických bodů (dockpointů) v kombinaci s funkcionalitou pro automatickou distribuci objektů:

 1. Klikněte levým tlačítkem myši na vazbu, kterou chcete změnit (na začátku nebo konci vazby mezi dvěma objekty) a držte levé tlačítko stisknuté).
 2. SW ARPO vytvoří stejný typ vazby, který byl napnut mezi Procesní rolí a první Aktivitou. Zobrazí se také magnetické body objektu.
 3. Mezi Procesní rolí a Informačním systémem nelze napnout žádný typ vazby. Je to logické, neboť informační systémy tvoří podpůrnou infrastrukturu k realizaci procesů či jednotlivých kroků procesů v podobě aktivit. Metodická pravidla pro vytváření vazeb jsou uložena v repository v podobě metody modelování, resp. filtru metody modelování (téma Filtr metody modelování).
 4. Pokud je zvolena varianta A pro automatickou distribuci objektů, pak SW ARPO vytvoří vazbu mezi Procesní rolí a Aktivitou beze změny uspořádání objektů (objekty zůstávají na svém místě).
 5. Pokud je zvolena varianta B pro automatickou distribuci objektů, pak SW ARPO vytvoří vazbu mezi Procesní rolí a Aktivitou a zároveň přesune objekt Procesní role k druhé Aktivitě.

 

Varianta A: Změna umístnění objektu při napnutí vazby:

 

Varianta B: Změna umístnění objektů při změně vazby:

 

Další informace o funkci pro automatickou distribuci objektů naleznete v tématu: Automatická distribuce objektů.