Model organizační struktury


Model organizační struktury

Organizační struktura vytváří architekturu lidských zdrojů, byť z hlediska přechodu na procesní řízení již organizační struktura neplní žádné významné řídící funkce, neboť logika a způsob řízení je založena na definici a řízení jednotlivých procesů. Personální struktura organizace je postavena na rolích odpovídajících jednotlivým procesům. Tyto role jsou přiřazovány dynamicky, kdy výkon role v příslušné instanci procesu lze přiřadit více lidem a vybrat pracovníka, který splňuje znalostní požadavky a současně je v daném okamžiku nejméně vytížen. Tím jsou odblokována úzká hrdla z hlediska lidí, zvyšuje se flexibilita společnosti a zvolené organizační uspořádání není pro procesy překážkou.

Většina transformujících se organizací si, alespoň zpočátku, nechává klasickou hierarchickou strukturu (což nemusí být zásadní překážka), při nasazení hodnotícího rámce PEMM dojde k přirozenému tlaku na transformaci organizačních struktur.

Organizační struktura tedy:

 

Základní metodická pravidla pro tvorbu modelů organizačních struktur (v případech, kdy není možné odprostit se od klasického funkčního uspořádání):

 

Ukázka organizační struktury nejvyšší úrovně dekompozice

 

Ukázka organizační struktury nákupního oddělení s přiřazením lidských zdrojů