Model strategické mapy (BSC) - objekty


Typy objektů modelu

Perspektiva (pohled)

 • Představuje základní stavební prvek strategické mapy a umožňuje zaznamenat jeden ze 4 pohledů na organizaci (Finanční pohled, Zákaznický pohled, Vnitřní pohled a Hledisko učení se a růstu).
 • Objekt nelze dále hierarchizovat do dalších modelů strategických map, slouží jako agregační prvek modelu do kterého se seskupují objekty typu strategie.

Strategie

 • Definuje strategické oblasti zájmu organizace v jednotlivých perspektivách strategické mapy. Například v zákaznickém pohledu je strategická oblast tvořena vlastnostmi produktu / služby. Do této strategické oblasti jsou v obecné rovině zahrnuty strategické cíle: cena, kvalita, dostupnost,...
 • Objekt nelze dále hierarchizovat, neboť slouží jako agregační prvek modelu do kterého se seskupují objekty typu strategický cíl.

Taktika

 • Taktika určuje směr, který bude zvolen k naplnění definovaného strategického cíle.
 • Objekt nelze dále hierarchizovat.

Strategický cíl

 • Strategické cíle určují cílové mety pro jednotlivé strategické oblasti.
 • Objekt lze dále hierarchizovat do dalších modelů strategických map (dekompozice na další dílčí cíle) a modelů typu Mapa zlepšování (strategický cíl může být naplněn projektem zlepšení).

Proces (inicializační)

 • Zachycuje kontextovou vazbu - proces vede k naplnění strategického cíle.
 • Objekt lze dále hierarchizovat do dalších modelů typu VAC, BPMN, EPC a eEPC.

Proces

 • Zachycuje kontextovou vazbu - proces vede k naplnění strategického cíle.
 • Objekt lze dále hierarchizovat do dalších modelů typu VAC, BPMN, EPC a eEPC.

Externí proces

 • Zachycuje kontextovou vazbu - proces vede k naplnění strategického cíle.
 • Objekt lze dále hierarchizovat do dalších modelů typu VAC, BPMN, EPC a eEPC.

Projekt

 • Slouží k zachycení kontextové vazby - naplnění strategického cíle souvisí s realizací projektu.
 • Objekt lze dále hierarchizovat do dalších modelů typu Mapa zlepšení.

Metrika

 • Slouží k zachycení kontextové vazby - strategický cíl je měřen konkrétní metrikou.
 • Objekt lze dále hierarchizovat do dalších modelů typu Mapa metrik.

Cíl

 • Slouží k zachycení kontextové vazby - strategický cíl se dále rozpadá na další podřízené cíle.
 • Objekt lze dále hierarchizovat do dalších modelů typu Mapa cílů.

Riziko

 • Slouží k zachycení kontextové vazby - riziko působí, případně může ovlivnit naplnění strategického cíle.
 • Objekt lze dále hierarchizovat do dalších modelů typu Mapa rizik a opatření.

Pozitivní dopad

 • Slouží k zachycení kontextové vazby - naplnění strategického cíle může mít pozitivní dopad na udržtitelnost procesů.
 • Objekt lze dále hierarchizovat do dalších modelů typu Mapa udržitelnosti.

Environmentální dopad

 • Slouží k zachycení kontextové vazby - naplnění strategického cíle může souviset s environmentálním dopadem.
 • Objekt lze dále hierarchizovat do dalších modelů typu Mapa udržitelnosti.

Sociální dopad

 • Slouží k zachycení kontextové vazby - naplnění strategického cíle může souviset se sociálním dopadem.
 • Objekt lze dále hierarchizovat do dalších modelů typu Mapa udržitelnosti.

Ekonomický dopad

 • Slouží k zachycení kontextové vazby - naplnění strategického cíle může souviset s ekonomickým dopadem.
 • Objekt lze dále hierarchizovat do dalších modelů typu Mapa udržitelnosti.

Volný text

 • Objekt umožňuje zapsat textovou poznámku ke konkrétnímu modelu. Objekt se vyskytuje ve všech modelech metody modelování ARPO.
 • Objekt se dále nehierarchizuje a lze s ním vytvářet vazby se všemi ostatními objekty příslušného modelu.

 

Typy vazeb modelu