Model zlepšování procesu


Typy objektů modelu

Strategický cíl

 • Naplnění strategického cíle lze dosáhnout buď strukturou procesů (téma Systém měření výkonnosti a definice metrik ) , případně realizací projektu zlepšení.
 • Objekt nelze dále hierarchizovat, pracujeme s výskytovou kopií objektu, která by měla být definována v modelu Strategické mapy, případně v diagramu alokace procesu SIPOC.

Cíl

 • Slouží k zachycení kontextové vazby - cíl je naplněn prostřednictvím projektu zlepšení.
 • Objekt nelze dále hierarchizovat.

Projekt

 • Slouží k zachycení kontextové vazby - projekt je složen z konkrétních zlepšení.
 • Objekt lze dále hierarchizovat do map zlepšování.

Zlepšení

 • Slouží k zachycení kontextové vazby - zlepšení odstraňuje slabé místo procesu.
 • Objekt nelze dále hierarchizovat.

Slabé místo

 • V rámci jednotlivých procesů jsou obvykle identifikována slabá místa.
 • Objekt nelze v tomto typu modelu dále hierarchizovat, pracuje se s výskytovou kopií objektu.

Volný text

 • Objekt umožňuje zapsat textovou poznámku ke konkrétnímu modelu. Objekt se vyskytuje ve všech modelech metody modelování ARPO.
 • Objekt se dále nehierarchizuje a lze s ním vytvářet vazby se všemi ostatními objekty příslušného modelu.

 

Typy vazeb modelu