Hlavní novinky v SW ARPO

Klíčová vylepšení v SW ARPO BPMN++ Modeler verze 4.50 (červen 2016)

 

Release notes k SW ARPO BPMN++ Modeler verze 4.50

Podrobnější informace o všech 200 implementovaných změnách naleznete na webových stránkách v souboru >>> Release notes .

 

 

 

Klíčová vylepšení v SW ARPO BPMN++ Modeler verze 4.40 (prosinec 2015)

 

Release notes SW ARPO BPMN++ Modeler verze 4.40

Podrobnější informace o všech změnách naleznete na webových stránkách v souboru >>> Release notes .

 

Ukázky k SW ARPO BPMN++ Modeler verze 4.40

Nová verze SW ARPO prošla podstatným upgradem perspektiv a metody modelování. Modely jsou nově řazeny dle identifikátoru do 12 tematických perspektiv (13 perspektiva obsahuje volné grafické objekty typů obrazec a nadpis, které mají obecnou prostupnost napříč všemi typy modelů).

 

Toto řazení usnadňuje následnou uživatelskou správu filtru metody modelování. Každá perspektiva obsahuje charakteristické typy modelů (celkem je k dispozici 25 typů modelů):

 

45 nových objektů umožňuje vytvářet kvalitnější popis modelované reality. Na následujícím obrázku je uvedena ukázka maximalistická verze diagramu alokace procesu SIPOC (Supplier -> Input -> Process -> Output -> Customer). K tomuto pohledu lze alternativně doplnit další charakteristiky definující základní atributy popisovaného procesu, jako například kontextové vazby na strategické cíle, rizika, metriky procesu, regulátory (interní / externí), informační systémy apod.:

Nově lze v SW ARPO vytvářet jednoduché myšlenkové mapy, které lze využívat například pro metodické vedení procesního řízení v organizaci:

Vytvořili jsme jednoduchou podpůrnou aplikaci k SW ARPO, která integruje základní diagnostické nástroje potřebné při instalaci a implementaci (ověření přístupových práv k jednotlivým tabulkám lokální databáze, ověření dostupnosti MS Office a provedení zátěžových testů lokálního systému)

PSW ARPO nyní obsahuje administrativní rozhraní pro základní úpravy filtru metody modelování (definice dostupných perspektiv, modelů a objektů modelování). Samozřejmostí je také bezpečný rollback filtru metody modelování do výchozího nastavení