Metodika MMABP

Metodika modelování a analýzy podnikových procesů – MMABP

Na první pohled ucelený přístup k postupnému budování a zlepšování systému procesů organizace poskytuje metodika pro modelování a analýzu podnikových procesů MMABP, verze 2.0, která vznikla na katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze. Metodika je však úzce svázána s modelovací notací BPMN a byť je tato notace prohlašována od svého prvního vydání v únoru 2006 za standard modelování procesů, ještě zdaleka nedospěla do plošné využitelnosti.

Nevymezujeme se proti myšlence jednotného jazyka pro popis procesů. Naopak, bylo by přínosné disponovat takovou platformou, která bude přenositelná napříč jednotlivými modelovacími nástroji a informačními systémy, avšak realita je jiná. Jsme nuceni používat zmatečný a až příliš technicistně pojatý modelovací jazyk.

Ostatně Řepa k notaci BPMN uvádí (Řepa, 2012): „Z hlediska kvality je totiž BPMN vpravdě nejhorším ze známých procesních jazyků a notací, nicméně právě on se stal (resp. byl prosazen) všeobecným standardem, což je rozhodující...“.  


Popis chování organizace (procesů) také nelze zúžit pouze na procesní diagramy. Kontextové vazby businessu jsou mnohem širší, jednotlivým vývojářům CABE nástrojů nezbývá nic jiného, než různě suplovat nedostatky BPMN (naše společnost není v tomto směru výjimkou), což je proti základní myšlence unifikovaného modelovacího jazyka.


Na obrázku je znázorněn postup vytvoření modelu systému procesů s využitím metodiky MMABP, který podle Řepy (Řepa, 2007):


V následujících bodech je uveden stručný popis jednotlivých kroků metodiky (Řepa, 2012):