Mazání hierarchických úrovní

 

 

 

 

 

 

 

SW ARPO před smazáním objektu kontroluje přítomnost podřízených úrovní svázaných s mazaným objektem (téma Práce s objekty modelování -> Smazání objektu). Před smazáním objektu je nutné tyto hierarchické úrovně smazat.

K dispozici jsou následující dvě možnosti:

 

Mazání hierarchických úrovní prostřednictvím průzkumníka procesů

 

Mazání hierarchických úrovní prostřednictvím kontextového menu