Model rozhraní IS

 

Model rozhraní IS - účel modelu

Odkaz na popis výchozích objektů a vazeb modelu: Model rozhraní IS.