Model infrastruktury

 

Model infrastruktury - účel modelu

 

Ukázka modelu infrastruktury

 

Ukázka mapy infrastruktury - používané SW produkty