Model dekompozice znalostí

 

Model dekompozice znalostí - účel modelu

Ukázka mapy dekompozice znalostí - požadavky na obsazení definovaného pracovního místa