Model cílů

 

Model cílů - účel modelu

 

Ukázka modelu cílů

Cíl Zvýšení EBITDA (zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace) se dále rozpadá na soustavu dílčích cílů: