Lišta objektů modelování

Lišta objektů modelování - nabídka dostupných objektů

 • Lišta objektů modelování - zobrazuje, v závislosti na typu modelu a konfiguraci filtru metody modelování, dostupné objekty modelování. Automaticky třídí a řadí existující objekty repository, tak aby bylo možné při modelování využívat výskytové kopie objektů (téma Výskytové kopie objektů a práce s nimi).
 • Lišta objektů vždy obsahuje:

  1. Nabídku objektů třídy "Volný grafický objekt" - tyto objekty jsou dostupné u všech typů modelů notace ARPO. Nabídka obsahuje 12 typů grafických objektů.
  2. Nabídku objektů třídy Nadpis - také tyto objekty jsou dostupné u všech typů modelů notace ARPO. Nabídka obsahuje po dvou objektech třídy Nadpis 1 (horizontální a vertikální) a Nadpis 2 (horizontální a vertikální).
  3. Režim editace - používá se pro vlastní vytváření / editace modelů.
  4. Režim napínání vazeb - při aktivaci nelze vytvářet / editovat modely / objekty modelů. V tomto režimu aplikace podporuje pouze napínání vazeb mezi objekty modelování.
  5. Nabídka objektů modelování - v závislosti na nastavení filtru metody modelování jsou zobrazeny dostupné objekty svázané s vybraným typem modelu. Každý objekt je na liště zobrazen ve výchozí definici dané notací modelování ARPO. Po najetí kurzorem myši je zobrazena kontextová nápověda s názvem objektu a klávesovou zkratkou pro "nabraní" a založení objektu v rámci otevřeného modelu (klávesové zkratky se skládají z číslic 1-9 a následně písmen  abecedy A až Z).
  • Poznámka: diagramy eEPC ve výchozím nastavení filtru metody modelování obsahují kolem 40 objektů, anglická abeceda obsahuje 26 písmen a dále máme k dispozici 9 číslic. Doporučujeme tedy redukovat počet objektů eEPC diagramu tak, aby bylo možné využívat klávesové zkratky.