Konverze modelů

Konverze modelů (BPMN -> EPC, EPC -> BPMN)

SW ARPO umožňuje provádět částečnou konverzi objektů a vazeb mezi notacemi BPMN a EPC. Tato konverze nemůže být bezztrátová, jedná se o dva různé standardy modelování s odlišnou filozofií modelování, historií a vazbou na praxi (domníváme se, že v tomto směru má EPC výrazně lepší pozici a BPMN má k obecné použitelnosti ještě poměrně daleko).

 

Notace BPMN:

Notace EPC:

 

Obě uvedené notace však mají některé podobné prvky v podobě základních konstruktů worflow (aktivity, události, rozhodovací brány) a právě u těchto základních konstruktů lze provádět obousměrnou konverzi (BPMN › EPC a EPC › BPMN).

Konverze může nalézt uplatnění buď při prosté změně notace modelování, anebo například pro potřeby automatizaci procesů a s tím spojenými exporty workflow do formátu XPDL (XML Process Definition Language). XPDL je v současné době pravděpodobně nejlepším formátem na výměnu informací o procesech mezi modelovacím nástrojem a Workflow Management Systems. Na jaře 2012 uvolnila WfMC kompletní specifikaci XPDL verze 2.2, která reaguje na změny obsažené v BPMN 2.0, XPDL formát je tedy spjat právě s notací BPMN.

V případě modelovací notace EPC, jakkoliv je srozumitelná s dostatečně silnou vazbou na praxi, již není situace ohledně podpory workflow systémů tak optimistická. Pro výměnu EPC business modelů mezi různými nástroji je od roku 2002 utvářen standard EPML (EPC Markup Language), který se kvalitativně prozatím příliš nepřibližuje XPDL, podpora EPML ze strany workflow systémů je prozatím také poněkud problematická. Právě z těchto důvodů může být funkce pro konverzi diagramů užitečná.

Na následujícím obrázku je znázorněna ukázka eEPC diagramu v grafické podobě a právě formátu EPML:

 

Postup konverze eEPC diagramu na BPMN diagram