Import výkresu MS Visio

Postup pro import výkresu Visio do modelu SW ARPO

 1. Načte výkres Visio.
 2. Po načtení výkresu se v poli Visio Shapes zobrazí načtené objekty Visio.
 3. Zobrazí všechny načtené konektory Visio výkresu.
 4. Nabídka dostupných objektů notace modelování ARPO. Objektu Visio je třeba přiřadit ekvivalent v notaci ARPO.
 5. Po "spárování" objektů dojde po kliknutí na tlačítko k vytvoření (+) pravidla pro import. Existující pravidlo lze ve sloupci (7) označit a odstranit kliknutím na (-).
 6. Vymaže všechna vytvořená pravidla importu objektů.
 7. Zobrazí všechna vytvořená pravidla pro import objektů.
 8. Předvolba pro vytvoření výskytové kopie pokud objekt existuje - tím se zamezí vytváření nežádoucích duplicit objektů v repository procesního modelu.
 9. Přizpůsobí velikost importovaných objektů nastavení filtru metody modelování - všechny importované objekty diagramu Visio budou mít stejnou velikost, která je nastavena filtrem metody modelování.
 10. Přizpůsobí barvu importovaných objektů nastavení filtru metody modelování - stejně jako v předchozím bodě budou všechny objekty modelování převedeny do barevného schématu, které je nastaveno filtrem metody modelování.
 11. Identifikátor v prvním řádku, pokud se délka znaků rovná vybranému počtu znaků - při importu procedura vezme vybraný počet znaků v názvu importovaného objektu a vytvoří z něj pole identifikátoru objektu ARPO.
 12. Provede import dle vybraných předvoleb.
 13. Shodná funkce s (1).
 14. Shodná funkce s (12).
 15. Zavře průvodce importu dat z MS Visio.