Import z aplikace MS Excel

Postup importu strukturovaných dat z MS Excel

 1. V závislosti na typu otevřeného modelu je otevřeno buď rozhraní pro import objektů.
 2. Případně je doplněna předvolba pro import struktury procesního řetězce.
 3. Instrukce pro přípravu dat v MS Excel:
  • Sloupec A musí obsahovat názvy objektů.
  • Sloupec B může obsahovat identifikátory, tato položka není povinná a lze ji vynechat.
  • Sloupec C může obsahovat detailní popisy objektů (atribut description).
  • Označte všechny buňky, které mají být importovány.
  • Stiskněte Ctrl+C - dojde k nakopírování obsahu buněk do schránky.
 4. Načtení kopírovaných dat - klikněte na ikonu excelové tabulky. ARPO načte obsah dat z MS-Excel.
 5. Definice pravidel importu - vyberte požadovaný typ objektu, který má být kopírovaným informacím přiřazen.
 6. Předvolba "vytvoření výskytu, pokud objekt existuje" doporučujeme ponechat označené. Pokud v repository procesního modelu daný objekt existuje, je použita jeho výskytová kopie (na místo vytvoření definičních kopií).
 7. Provede import načtených dat.
 8. Zavře okno rozhraní pro import dat z MS Excel.

 

Modelový příklad - import objektů do modelu

 

Modelový příklad - import struktury procesního řetězce