Filtr metody modelování

Co je filtr metody modelování

Každá perspektiva modelování je v notaci ARPO zastoupena sadou specifických typů modelů, objektů a vazeb. Filtr metody definuje, které typy modelů, objektů a vazeb mají být dostupné. Všechny tyto informace jsou uloženy v repository a celá metoda je vymezena třemi definičními okruhy:

K nástroji je standardně dodáván plně dostatečně otevřený filtr metody modelování v českém jazyce. Metoda modelování pokrývá v plném rozsahu obvyklé potřeby modelování. Filtr metody modelování může být dle potřeby customizován.

 

Export filtru metody modelování

Než provedete jakoukoliv uživatelskou úpravu filtru metody modelování, důrazně doporučujeme provést zálohu pro potřeby obnovení do předchozího stavu.

 

Import filtru metody modelování

Při importu filtru metody modelování se postupuje analogicky.

 

Administrátorská a uživatelská customizace filtru metody modelování

Administrátorské a uživatelské customizace filtru metody modelování jsou předmětem školení administrátorů ARPO Modeleru, případně odkazujeme na téma Administrace SW ARPO.