Export modelu - dokument MS Word


Export modelu - dokument MS Word

Funkcionalita umožňuje vytvoření procesní dokumentace ve formátu MS Word. Šablona směrnice má pevně stanovenou strukturu, kterou lze částěčně ovlivnit změnou parametrů v sloupci 3 průvdoce.

  1. Určuje rozsah vytvoření dokumentace procesu (celý projekt, celá skupina a v ní obsažené modely, model a všechny jeho podřízené úrovně a poslední volbou je aktuálně otevřený model).
  2. Výchozím adresářem pro ukládání výsledných souborů je složka "MS Word " v instalačním adresáři ARPO. V případě potřeby vyberte jiný adresář pro uložení výsledného dokumentu. Před uložením je možné také změnit přednastavený název dokumentu.
  3. Zatrhnutí jednotlivých políček upřesňuje strukturu výsledného dokumentu a jakým způsobem bude zpracována grafika jednotlivých modelů.
  4. Upřesňuje další parametry výstupného dokumentu jako je orientace stránek, řazení informací a zda mají být do výsledného dokumentu zahrnuty modely FAD a SIPOC.
  5. Vygeneruje výsledný dokument MS Word.
  6. Otevře dokument MS Word.
  7. Tlačítko má stejnou funkci jako (6).
  8. Tlačítko má stejnou funkci jako (5).
  9. Zavře průvodce vytvoření dokumentace procesu.