Export modelu - výkres MS Visio


Export modelu - výkres MS Visio

Další možností je export grafiky modelu do formátu výkresu MS Visio. SW ARPO tento formát podporuje obousměrně, tedy import / export objektů a vazeb. S výsledným diagramem je možné v aplikaci MS Visio dále pracovat.

 

Důležité: Tuto funkcionalitu lze využívat pouze pokud máte nainstalovanou aplikaci MS Visio na svém počítači. SW ARPO pracuje se standardním API MS Visio.

  1. Určuje rozsah vytvoření reportu (celý projekt, celá skupina a v ní obsažené modely, model a všechny jeho podřízené úrovně a poslední volbou je aktuálně otevřený model).
  2. Výchozím adresářem pro ukládání výsledných souborů je složka "MS Visio" v instalačním adresáři ARPO. V případě potřeby vyberte jiný adresář pro uložení výsledného reportu. Před uložením je možné také změnit přednastavený název reportu.
  3. Umožňuje exportovat vybrané modely s výchozím nastavením MS Visio (například: orientace stránky na šířku apod.), případně lze využít existující šablonu výkresu Visio (např. loga, orientace stránky apod.).
  4. Určuje měřítko výsledného zobrazení všech exportovaných objektů v ose x a ose y. Tuto funkci lze využít například v případě rozsáhlejšího procesního řetězce, který je třeba vyexportovat tak, aby se "vešel" na sešit diagramu Visio. Čím menší je zvolené měřítko, tím menší jsou exportované objekty diagramu MS Visio.
  5. Vygeneruje výsledný výkres MS Visio.
  6. Otevře výkres v MS Visio.
  7. Tlačítko má stejnou funkci jako (6).
  8. Tlačítko má stejnou funkci jako (5).
  9. Zavře průvodce vytvoření výkresu MS Visio.