Export modelu do souboru


Export grafiky modelu do souboru

  1. Vyberte cílový adresář do kterého bude grafika modelu uložena. V případě lokální verze SW ARPO je výchozím adresářem složka Image: C:\ARPO BPMN++\Local\Image.
  2. Podle potřeby upravte název obrázku.
  3. Vyberte některý z podporovaných formátů.
  4. Uložte výsledný obrázek.