Export modelu - prezentace MS PowerPoint


Export modelu - prezentace MS PowerPoint

Funkcionalita umožňuje vytvoření procesní dokumentace ve formátu MS PowerPoint a lze jej využít pro potřeby prezentace struktur procesů / subprocesů. K prezentaci detailních procesních řetězců není tento formát, s ohledem na omezenou velikost snímku PowerPoint, vhodný.

  1. Určuje rozsah vytvoření prezentace procesu (celý projekt, celá skupina a v ní obsažené modely, model a všechny jeho podřízené úrovně a poslední volbou je aktuálně otevřený model).
  2. Upřesňuje automatické otáčení exportovaných modelů v závislosti na jejich velikosti a zda mají být do prezentace zahrnuty také modely SIPOC a FAD.
  3. Výchozím adresářem pro ukládání výsledných souborů je složka "MS PowerPoint " v instalačním adresáři ARPO. V případě potřeby vyberte jiný adresář pro uložení výsledné prezentace. Před uložením je možné také změnit přednastavený název dokumentu.
  4. Umožňuje exportovat vybrané modely s výchozím nastavením MS PowerPoint (například: orientace stránky na šířku apod.), případně lze využít existující prezentaci (např. loga, orientace stránky apod.).
  5. Vygeneruje výslednou prezentaci MS PowerPoint.
  6. Otevře výslednou prezentaci MS PowerPoint.
  7. Tlačítko má stejnou funkci jako (6).
  8. Tlačítko má stejnou funkci jako (5).
  9. Ukončí průvodce vytvoření prezentace procesu.