Defragmentace repository

Defragmentace repository

Při běžných operacích nad databází (například příkazy INSERT, UPDATE) dochází k fragmentaci dat, která je způsobena především dělením stránek. Fragmentace vede k nárůstu velikosti tabulek a snížení výkonu, které může být zásadní především u dotazů nad rozsáhlými tabulkami při výběrových dotazech (SELECT), případně při vytěžování obsahu repository procesního modelu prostřednictvím modulu pro generování reportů.

 

Postupnému snižování výkonu databáze lze zamezit pravidelnou defragmentací indexů tabulek a jejich reindexací (rebuildem indexů). Defragmentace repository by měla být prováděna nejméně po rozsáhlých úpravách procesního modelu (slučování, aktualizace, mazání modelů a objektů procesního modelu).

  1. Postup defragmentace je indikován status barem.
  2. Po dokončení defragmentace klikněte na tlačítko OK. Po provedení defragmentace projektu lze pokračovat v modelování.