Administrátorské změny filtru metody

Administrátorské změny filtru metody modelování

Vedle uživatelských změn filtru metody modelování je možné provádět hlubší administrátorské zásahy, které jsou dostupné pod uživatelským účtem marpo. Základní customizace umožňuje měnit filtr metody modelování z pohledu perspektiv, modelů a objektů modelování. Další zásahy do topologie modelů, objektů a vazeb nad rámec níže popsaného provádíme jako customizaci filtru metody modelování tak, aby byla celá metoda modelování vnitřně konzistentní.

 

!!! Úpravy perspektiv, modelů a objektů filtru metody modelování provádíte na vlastní nebezpečí !!!

 

Berte prosím v úvahu:

 

Administrativní rozhraní customizace filtru metody:

 

 

 

Obecné charakteristiky objektu

  1. Perspektova procesů - určuje, které typy modelů budou použity k popisu systému procesů (FT či VAC diagramy), základních atributů procesů a aktivit (SIPOC a FAD) a v neposlední řadě definici workflow procesu (BPMN, EPC a eEPC).
  2. Předvolby BPMN diagramu - určují, které typy objektů notace BPMN verze 2.0 budou při modelování dostupné. S ohledem na určitou nekonsistentní specifikaci tohoto modelovacího jazyka doporučujeme začít s menším počtem objektů a následným přidáváním.
  3. Předvolby EPC diagramu - určují, které typy objektů notace EPC budou při modelování dostupné. Základní definice EPC je prostá (funkce, události a logické spojky), hodnotnějšího výsledku mapování procesu lze dosáhnout použitím eEPC notace, do které jsou prolnuty objekty z dalších perspektiv modelování.
  4. Lidské zdroje, informační systémy a informace jako takové, tvoří 4 klíčové podpůrné infrastrukturální prvky procesů a měly by být vždy v procesním modelu obsaženy. Další doplňující perspektivy (Advanced) by měly být doplněny až po úspěšném zvládnutí základních pohledů na procesy.
  5. Perspektiva Organizace a pracovníci - určuje, které objekty z této perspektivy budou pri modelování dostupné.
  6. Perspektiva Informační systémy - určuje, které objekty z této perspektivy budou pri modelování dostupné.
  7. Perspektiva Informace a regulátory - určuje, které objekty z této perspektivy budou pri modelování dostupné.

 

Obnovení výchozího filtru metody modelování